Visitation

Før et evt. visitationsmøde fremsendes relevant visitationsmateriale såsom sagsakter, børnefaglige undersøgelser, psykologiske udredninger mv., der beskriver barnet og dets udfordringer. Solstrålens ledelse tager herefter stilling til, om barnet matcher Solstrålens målgruppe samt hvorvidt Solstrålen kan imødekomme barnets behov. Såfremt dette er muligt, afholdes der et visitationsmøde med den anbringende myndighed.

Visitationsmøde

Når der er enighed om, at Solstrålen er det rigtige sted for barnet, aftales et visitationsmøde. I visitationsmødet deltager den unge, forældrene, den anbringende myndighed, Solstrålens ledelse samt andre relevante samarbejdspartnere, der har kendskab til barnet.

Beslutning

Efter visitationsmødet er der en gensidig betænkningstid, hvor parterne overvejer anbringelsen.

Såfremt der er enighed om, at barnet skal anbringes på Solstrålen tilrettelægges en plan for, hvornår og hvordan barnet flytter ind. Dette med henblik på, at sikre den bedst mulige indflytning for barnet. Den anbringende myndighed, barnet og forældrene er altid velkomne til at kontakte Solstrålen for yderligere information og afklaring.

Anbringelseskontrakten skal være underskrevet af alle parter, der skal foreligge en handleplan og der skal være en plan for barnets skolegang.