Vision:

Vi har en vision om, at vi vil være Danmarks bedste opholdssted! Vi er kendetegnende ved vores høje faglighed, vores fokus på konstant udvikling samt vores faglige og personlige integritet.

Vi er bevidste om, at vi er med til at løfte en vigtig samfundsmæssig opgave gennem anbringelse af børn og unge. Vi arbejder målrettet på, at vi dagligt skaber de bedste betingelser for vores børn og unge ud fra deres forudsætninger og behov.

På Solstrålen har vi særlig fokus på børnene og de unges skolegang, da statistikkerne viser, at anbragte børn og unge generelt klarer sig dårligere som voksne i forhold til uddannelse, trivsel og socialt netværk. På Solstrålen har vi derfor en ambition om, at vores børn og unge klarer sig godt i skolen, får en uddannelsen og derigennem får et selvforsynende voksenliv.