Tværfagligt samarbejde

Et vigtigt element i barnets psykiske udvikling er det tværfaglige samarbejde. Solstrålen har et tæt samarbejde med barnets skole og andre faggrupper, som er i berøring med barnet. Faggrupperne bidrager med vigtig viden om og en større forståelse af barnet. Vi har et særligt tæt samarbejde med barnets skole, hvor vi - afhængigt at barnets individuelle behov – jævnligt afholder samarbejdsmøder for at styrke barnet udvikling og trivsel.