Tilsyn

Socialtilsyn Syd fører tilsyn med Solstrålen. Der er årligt både anmeldte og uanmeldte besøg.

Tilsynet tager udgangspunkt i en kvalitetsmodel, som har til formål at undersøge, om Solstrålen har den fornødne kvalitet. Kvalitetsmodellen indeholder følgende 7 temaer:

  • Uddannelse og beskæftigelse
  • Selvstændighed og relationer
  • Målgrupper, metoder og resultater
  • Sundhed og trivsel
  • Organisation og ledelse
  • Kompetencer
  • Fysiske rammer
Link til Tilsyns rapport

Tilsynet har igennem en årrække tildelt Solstrålen topkarakter på samtlige parameter, hvilket er illustreret på kvalitetsmodellen.

Samarbejde med kommunen

Solstrålen har et bredt fagligt netværk, da vi igennem årene har samarbejdet med mange kommuner. Pt. samarbejder vi primært med kommuner i Syddanmark og på Fyn.

Det er vigtigt for os, at vi er troværdige og ordentlige samarbejdspartnere, hvorfor vi ligger stor vægt på at kommunikere åbent, konstruktivt og dialogbaseret. Det er vigtigt for os, at vi sammen med vores samarbejdspartnere, får afstemt, hvilke forventninger vi har til det gensidige samarbejde.

Ofte vil samarbejdet og kommunikationen med kommunen foregå via telefon og mail samt til halvårlige statusmøder, hvor barnets statusudtalelse (ICS) omkring dets sundhedsforhold, skoleforhold og læring, fritidsforhold og venskaber, udvikling og adfærd samt familieforhold gennemgås. Herefter aftales der en evt. revidering af handleplanen.