Studerende

Solstrålen modtager halvårligt studerende i henholdsvis 2. og 3. lønnede praktik.

Vi tilsigter, at der er nogle gensidige krav og forventninger i samarbejdet mellem Solstrålen og den studerende, da vi tror på, at krav og forventninger dels optimerer den studerendes læring og udvikling og dels bidrager til at udvikle den pædagogiske praksis på Solstrålen.

Som studerende på Solstrålen kan man forvente at blive tilknyttet en fast praktikvejleder, der har gennemgået praktikvejlederuddannelsen. Man kan endvidere forvente, at hele personalegruppen står til rådighed i forhold til den studerendes refleksioner og spørgsmål, samt forpligtiger sig på at videregive viden og erfaringer indenfor området.

Solstrålen forventer ydermere, at den studerende deltager aktivt til vores personalemøder, som vi afholder hver 14. dag. Den studerende har et fastpunkt på dagsordenen, hvor det forventes, at den studerende løbende informerer personalegruppen om, hvilke mål, der arbejdes med samt, hvordan der arbejdes med målene.

Det er endvidere en forventning til den studerende at man forholder sig kritisk og nysgerrigt til Solstrålens pædagogiske praksis – herunder Solstrålens pædagogiske behandlingsindsats, daglige struktur, pædagogiske metoder og overvejelser.