Spejling

Solstrålen anvender spejling som metode til at fremme barnets psykiske udvikling. Ved spejling forstås, at personalet italesætter barnets formodede indre følelsesmæssige tilstand, hvorigennem barnet kan blive mere bevidst om sine følelser og frustrationer. Barnets bevidsthed herom er en forudsætning for, at det med tiden bliver bedre til at bære og regulere følelsesmæssige belastende tilstande mere hensigtsmæssigt. Spejling styrker desuden barnets evne til at mentalisere og affektregulere. Evnen til at mentalisere og affektregulere er essentielle forudsætninger for, at barnet kan opbygge og fastholde meningsfulde relationer til andre.