Skolegang

Nyere undersøgelser viser, at en femtedel af landets 11.000 anbragte børn og unge ikke går i skole i op til flere måneder ad gangen. Det betyder, at børnene og de unge, der er anbragt udenfor hjemmet, foruden deres følelsesmæssige vanskeligheder, ligeledes er udfordret i forhold til deres skolegang. Mangelfuld skolegang kan vanskeliggøre barnets muligheder for senere i livet, at tage en uddannelse og derigennem opnå et selvforsynende voksenliv i form af et meningsfyldt arbejdsliv.

På Solstrålen arbejder vi derfor målrettet med barnets skolegang. Det indebærer, at barnets går i skole hver dag samt dagligt modtager lektiehjælp på Solstrålen. Vi har et tæt samarbejde med barnets skole, da begge parter bidrager med vigtig viden omkring barnets udfordringer, og hvor vi i fællesskab kan tilrettelægge en særlig indsats i relation til det enkelte barn. Det er vigtigt, at der en kontinuitet imellem barnets skolegang og hjemmeliv.