Samarbejdspartnere

Som Socialrådgiver for børn og unge, vil jeg give mine anbefalinger til Døgnopholdsstedet Solstrålen. Jeg oplevede Solstrålen som et opholdssted med gode og stabile ressourcer. Der blev arbejdet meget professionelt og struktureret med den unge ud fra den givne handleplan og de mål der var for anbringelsen. Den unge udviklede sig yderst positivt i tæt samarbejde med den biologiske familie og mig som rådgiver. Der emmede altid af ro og varme i huset, det føltes næsten som en slags familie, hvor også de større børn og unge tog sig kærligt af de yngre børn under tilstedeværelse af en engageret voksen.

Et opholdssted, hvor man ikke er i tvivl om, at de brænder for de børn og unge de har anbragt og hvor kærlig omsorg i strukturerede rammer er det overordnede tema. Jeg har været meget glad for samarbejdet og vil til hver en tid, benytte mig af jeres tilbud igen.

Turid Nørgaard, socialrådgiverSolstrålen er et indbydende opholdssted hvor man straks får en oplevelse af hjertevarme og en følelse af et barndomshjem. Solstrålens personale er yderst professionelle og formår at se det enkelte barn, med dets vanskeligheder og ressourcer. Solstrålen er gode til at samarbejde både med professionelle og barnets familie. Solstrålen formår at skabe et hjem, hvor børnene og de unge oplever at være del af en familie. Solstrålen har veluddannet personale og søger altid gerne ny viden og tager kurser, som de har behov for, for at kunne møde det enkelte barn

Louise Broholm, Socialrådgiver