Samarbejde med kommunen

Solstrålen har et bredt fagligt netværk, da vi igennem årene har samarbejdet med mange kommuner. Pt. samarbejder vi primært med kommuner i Syddanmark og på Fyn.

Det er vigtigt for os, at vi er troværdige og ordentlige samarbejdspartnere, hvorfor vi ligger stor vægt på at kommunikere åbent, konstruktivt og dialogbaseret. Det er vigtigt for os, at vi sammen med vores samarbejdspartnere, får afstemt, hvilke forventninger vi har til det gensidige samarbejde.

Ofte vil samarbejdet og kommunikationen med kommunen foregå via telefon og mail samt til halvårlige statusmøder, hvor barnets statusudtalelse (ICS) omkring dets sundhedsforhold, skoleforhold og læring, fritidsforhold og venskaber, udvikling og adfærd samt familieforhold gennemgås. Herefter aftales der en evt. revidering af handleplanen.