Relations Arbejde

Børn, der er opvokset under følelsesmæssige belastende forhold, er ofte i større eller mindre grad omsorgssvigtede eller ligefrem forstyrrede i deres tilknytning til andre, hvilket ofte viser sig ved, at barnet har en udpræget mistillid til verden samt en mistillid til de personer, der forsøger at hjælpe det.

På den baggrund har det omsorgssvigtede barn ofte tillært sig nogle strategier i forhold til, at kunne klare sig bedst mulig i det omsorgssvigtende miljø. Barnet vil via dets adfærd enten kæmpe imod eller overtilpasse sig sine omgivelser. Barnet kan endda veksle hyppigt imellem begge strategier. Barnet er således forstyrret i sin tilknytning til andre, da barnet vanskeligt knytter sig til betydningsfulde andre. En god og tillidsfuld relation mellem barnet og den voksne er derfor afgørende for barnet psykiske udvikling og trivsel samt at den pædagogiske indsats lykkes.

Relations arbejdet er derfor helt centralt på Solstrålen. Det er afgørende at den voksne alene er ansvarlig for, at skabe en god og tillidsfuld relation til barnet, da barnet som udgangspunkt enten vil bekæmpe eller overtilpasse sig i relationen. Vi er klar over, at relations arbejdet ofte er en lang og krævende proces, der ikke kan forceres, og hvor den voksne ofte bliver mødt af barnets frustrationer. De voksne på Solstrålen er derfor bevidste om, at være omsorgsfulde, vedholdende og autentiske voksne, der kan bære og rumme barnets frustrationer.

Det omsorgssvigtede barn kan foruden følelsesmæssige blokeringer have kropslige blokeringer grundet grænseoverskridende oplevelser i dets opvækst, hvorfor nogle afskyer kropslig berøring. Kropskontakt, i det omfang barnet magter det, er derfor et vigtigt element i relations arbejdet på Solstrålen. Kropslig kontakt kan komme til udtryk igennem hurtige og overfladiske berøringer til massage, hvor barnet tager imod den voksnes berøringer. Kropslig kontakt med barnet er altid på barnets præmisser og er en proces, som udvikles langsomt.