Personalekultur

Personale trivsel og udvikling er afgørende for, at vi kan lykkes med den pædagogiske behandlingsindsats, hvorfor medarbejder trivsel og udvikling er centralt i hverdagen på Solstrålen.

Det betyder, at vi har en sund personalekultur, som vi værner meget om. Det er en værdi, at vi forholder os nysgerrigt, udfordrende og reflekterende i henhold til barnets problematikker. Vi er bevidste om, at vi alle bidrager konstruktivt til samarbejdet og den pædagogiske indsats. Vi ligger stor vægt på, at vi er ligeværdige samarbejdspartnere, hvor gensidig sparring og respekt er naturligt. Vi har fokus på, at alle medarbejder på forskelligvis, bidrager til den samlede helhed. Vi arbejder loyalt og målrettet i forhold til barnets behandlingsindsats og hinanden.

Både nuværende og tidligere børn og unge, der har boet på Solstrålen, fortæller, at de tydeligt mærker, at personalet har det godt med hinanden og at personalet på trods af personlige forskelligheder arbejder ens i forhold til den daglige struktur og barnets individuelle behandlingsindsats.