Personalekompetencer

På Solstrålen er høj faglighed, samarbejde og udvikling afgørende faktorer for, at vi kan lykkes med den pædagogiske behandlingsindsats. Det er en kerne værdi, at det faste personale er uddannet, da arbejdet med omsorgssvigtede børn kræver en særlig faglighed.

Vi er en ung personalegruppe, der sammenlagt har mange års erfaring i at arbejde med anbragte børn og unge. Vi har et stort kendskab til egne muligheder og begrænsninger i arbejdet – såvel fagligt som personligt.

Vi har forudsigelige og tydelige voksne, der både er fastholdende og rammesættende samt empatiske og humoristiske i relation til Solstrålens børn og unge. Vi arbejder målrettet for at skabe de bedste forudsætninger for barnet udvikling og trivsel. Vi er bevidste om, at vi både er professionelle og personlige i vores arbejde, da dette skaber autenticitet, engagement og troværdighed i relation til barnet.

Solstrålen har foruden det faste personale tilknyttet vikarer, der enten er uddannede pædagoger eller er i gang med pædagoguddannelsen. Vikarerne er tilknyttet faste arbejdsdage, hvormed de har en kontinuerlig gang i huset, hvilket skaber tryghed for børnene.