Medarbejder på Solstrålen

Solstrålen er for mig en arbejdsplads, hvor jeg oplever at hver og én af mine kolleger møder ind med et overskud og en lyst til at bruge tid sammen med de unge. Det er et sted, hvor hjemlig hygge og humor er i fokus, og hvor personalet og de unge nyder at bruge tid med hinanden. Om det er et spil kort i køkkenet, en film i stuen eller en snak over en kop te, så er der plads til, at alle kan være med.

Meget af arbejdet består i at skabe en gensidig respekt og tillid mellem personalet og de unge. Her når vi længst med ærlighed, men også ved at vise at vi har lyst og overskud til at være en del af deres liv. Ikke kun på de gode dage men også de dage hvor det hele kan være svært.

Vi har alle et behov for at gøre en forskel for hver enkelt af de unge. For at det kan lykkes, kræver det en passion for arbejdet og en evne til at rumme hinanden på trods af forskelligheder. Vi samarbejder som personale tæt med hinanden, og vi har mange faglige dialoger undervejs. Vi formår altid at nå frem til en enighed om, hvordan opgaverne skal løses. Selvom vi som kolleger ikke er ens, har vi alle de samme grundlæggende værdier, som vi gør brug af i hverdagen. Det er klart mit indtryk, at vi alle yder en stor indsats for at skabe et hjem for de unge, som er trygt, og hvor de accepteres, som de er.

Der er for mig ingen tvivl om, at vi på Solstrålen kan noget unikt, og jeg er stolt af at være en del af en velfungerende personalegruppe, som formår at løfte fagligheden i fællesskab.

Pernille Dalgaard – Pædagog på Solstrålen siden d. 1. marts 2015


Solstrålen er for mig den bedst tænkelige arbejdsplads, og jeg kunne ikke forestille mig at være et andet sted. På Solstrålen gør vi meget for at skabe familielignende rammer, så børnene/de unge får en større følelse af at høre til et sted og være en del af noget trygt. Det gør vi blandt andet gennem fælles aktiviteter med børnene/de unge, såsom gåture, madlavning, spil og generel hygge. Igennem humor og høj faglighed er der plads til børnenes/de unges forskelligheder, og vi møder dem, der hvor de er. Der er tid og mulighed for at give børnene/de unge, hvad de hver især har behov for. På Solstrålen er der et tæt personalesamarbejde, hvor der bliver givet rum til hinanden. Det vil sige, at selvom vi har forskellige meninger og løsninger, bliver der lyttet til alle. Der bliver herefter fundet én fremgangsmåde, som alle følger for at skabe forudsigelighed hos børnene/de unge.

Mette Juul Peltonen – Pædagog på Solstrålen siden d. 1. februar 2015