Målgruppe

Solstrålen modtager børn i alderen 7-18 år. Derudover kan der bevilliges efterværn ud over det 18. år, hvilket flere af vores unge har profiteret af i årenes løb. Vi har plads til otte børn ad gangen. Vi modtager primært børn og unge, der har psykosociale udfordringer, og som har brug for socialpædagogisk støtte og behandling

Solstrålen beskæftiger sig primært med:

 • Børn og unge der er hæmmet af manglende aldersvarende udvikling
 • Børn og unge med indlæringsvanskeligheder
 • Børn og unge med svære følelsesmæssige og sociale vanskeligheder.
 • Børn og unge med tilknytningsforstyrrelser
 • Børn og unge med mindre grad af selvskadende adfærd.
 • Børn og unge med borderline problematikker.
 • Børn og unge med diagnoser fx ADHD, Tourettes, Aspergers syndrom m.fl.
 • Børn og unge som har været udsat for mere generelt omsorgssvigt.
 • Børn og unge der på anden måde har brug for socialpædagogisk støtte og behandling.

Solstrålen henvender sig ikke til børn og unge, der:

 • Har misbrugsproblematikker
 • Har forbindelse til kriminelle miljøer
 • Er stærk selvskadende