Livshistorie

På Solstrålen anser vi en sund identitetsdannelse som et vigtigt element til psykisk udvikling. Et barn, der er opvokset under følelsesmæssige belastende forhold, og som er anbragt uden for hjemmet, mangler ofte en grundlæggende viden om dets opvækst og livshistorie. Barnet er på den baggrund særlig udfordret i forhold til dets identitetsdannelse og livshistorie, da disse ofte er fragmenterede. Dertil kommer, at barnet, der er anbragt udenfor hjemmet, i nogle tilfælde mister deres forældre, som deres primære livsvidner. Positionen som livsvidner tilfalder derfor nogle gange anbringelsesstedet, hvilket vi anser som en betydningsfuld opgave.

På Solstrålen arbejder vi med det enkelte barns livshistorie som element til en sund identitetsdannelse. Vi betragter livshistorier, som en fortælling om barnets livsforløb, som både omhandler barnets fortid, nutid og fremtid. Vi har særlig fokus på, at vi taler med barnet om dets tidligere erfaringer og oplevelser i livet. Herigennem kan barnet opnå en ny og mere sammenhængende viden om dets livshistorie, som kan hjælpe barnet til en større selvforståelse samt styrke barnets identitesdannelse.

Begrebet livshistorier har desuden en praktisk funktion på Solstrålen, da barnet sammen med en voksen besøger steder, hvor barnet tidligere har boet og gået i skole, hvor man sammen dokumenterer stederne ved hjælp af fotos. Barnet har desuden en personlig kasse opbevaret på Solstrålen, hvor barnets billeder, tegninger og andre kreative ting opbevares, da disse er med til at understøtte barnets livshistorie.