Jeg-Støtte

For at et barn kan begå sig i verden, må det igennem opvæksten lære en lang række færdigheder som fx at kunne begå sig i trafikken, indgå i sociale relationer, står op om morgenen og tage i skole osv. Et omsorgssvigtet barn har ofte haft en mangelfuld jeg-støtte i opvæksten, hvorfor basale færdigheder ikke er blevet automatiseret. Dette kan bevirke, at mange gøremål og aktiviteter mislykkes for barnet, hvilket kan frustrere barnet, og som ydermere kan føre til lavt selvværd og selvtillid.

Jeg-støtten udvikler desuden barnet selvregulering. Evnen til at regulere sig selv er ikke medfødt. Det er en evne, der udvikles fra spæd i samspil med andre. En alderssvarende selvregulering forudsætter, at barnet har udviklet alderssvarende jeg-funktioner, hvormed barnet har lettere ved at håndtere og mestre sin hverdag.

Foruden spejling er jeg-støtte derfor en central metode i det pædagogiske arbejde på Solstrålen. Inspireret af miljøterapien arbejder Solstrålen med syv jeg-funktioner, som er væsentlige at udvikle med henblk på at få en mere velfungerende hverdag.

  • At barnet kan skelne mellem fantasi og virkelighed
  • At barnet kan erkende sin andel
  • At barnet kan rumme sine egne stærke følelser
  • At barnet kan udsætte tilfredsstillelse
  • At barnet lærer af sine erfaringer
  • At barnet udvikler et modent forsvar
  • At barnet kan fungere sammenhængende
  • At barnet evner at indgå i hensigtsmæssig sociale relationer

Derudover er det afgørende at barnet tilbydes et fysisk miljø, der er jeg-støttende. Forudsigelige og strukturede rammer samt tydelige og autentiske voksne er afgørende faktorer til at skabe en sikker base for barnet. Disse bidrager til at minimere barnets indre kaos samt skaber ro til psykisk udvikling.