Fritidsinteresser

Sociale kompetencer udvikles i relation til andre. På Solstrålen arbejder vi meget med barnets sociale kompetencer på flere niveauer, da sociale kompetencer er essentielle forudsætninger for, at barnet kan opbygge og fastholde meningsfulde relationer til andre.

Vi ligger stor vægt på, at understøtte barnets hensigtsmæssige relationer, hvorfor barnet altid er velkommen til, at lave legeaftaler og invitere venner med hjem på Solstrålen.

Det er desuden vigtigt at barnet spejler sig i jævnaldrende, som det ikke går i skole med eller bor sammen med. Det har derfor høj værdi, at barnet har et aktivt fritidsliv i form af sportsaktiviteter, musik eller andet, der har barnets interesse. Vi opfordrer altid barnet og den unge til at gå til en fritidsaktivitet.