Forældresamarbejde

Forskning peger på, at forældres opbakning og accept omkring barnets anbringelse er fremmende for barnets udvikling og trivsel. På Solstrålen er det derfor en kerneværdi, at vi har et godt samarbejde med barnets forældre, hvor barnets udvikling og trivsel er i fokus. Forældresamarbejdet tager udgangspunkt i løbende telefonsamtaler med en forælder med særlig fokus på barnets trivsel i hverdagen. Forældre er desuden også altid velkomne til at komme på uformel kaffe besøg, hvis der er behov for en mere uddybende samtale omkring barnets trivsel og udvikling.

Solstrålen afholder årligt et familiearrangement, hvor barnets nærmeste pårørende inviteres til grillfest og aktiviteter i Solstrålens have.