Familielignende rammer

Et barn, der er opvokset under nogle følelsesmæssige belastende forhold, har ofte ikke erfaret at vokse op i en familie, der trives, og hvor man tager højde for barnets individuelle behov, alder og udvikling. I en velfungerende familie skaber den gode stemning og atmosfære desuden en instinktiv følelses af hjemlighed hos barnet, hvilket bidrager til en sikker og tryg base.

Solstrålen er et familielignende opholdssted. Det betyder, at vi dagligt arbejder på at skabe en hjemlig og varm atmosfære således at barnet føler sig hjemme. Vi tilstræber at skabe fysiske rammer, normer og værdier, der læner sig så tæt op ad en familie, som det er muligt. Vores dagligdag fungerer som en familie i forhold til at barnet går i skole, laver lektier, har pligter i huset og går til fritidsaktiviteter. Vi ligger desuden vægt på, at alle børn og unge bidrager til fællesskabet i form af at hjælpe til, der hvor det er nødvendigt på samme måde, som man hjælper hinanden i en velfungerende familie.