Behandlingsindsats

Vi arbejder målrettet og struktureret med barnets behandlingsindsats, som altid er individuel og dynamisk set i forhold til barnets behov og udfordringer. For at sikre høj kvalitet i vores behandlingsindsats, anvender vi metoderne:

  • Relationsarbejde
  • Spejling
  • Jeg-støtte
  • Oplevelse af sammenhæng (OAS)
  • Barnets livshistorie.

Strukturen i behandlingsindsatsen er bygget op efter principperne i den socialfaglige metode ICS (Integrated Children´s System), hvorfor vi har særlig fokus på barnets:

  • Sundhedsforhold
  • Skoleforhold og læring
  • Fritidsforhold og venskaber
  • Udvikling og adfærd
  • Familieforhold

Vi afholder personalemøde hver 14. dag, hvor vi i fællesskab drøfter barnets aktuelle behov og udfordringer, hvorefter vi tilrettelægger og evt. justerer behandlingsindsatsen. Det er centralt i behandlingsindsaten, at barnet – så vidt det er muligt - er medspiller i forhold til dets udvikling og trivsel. For nogle børn kan det således være givtigt, at have en fast samtale med et gennemgående personale, hvor barnet og personalet i fællesskab drøfter barnet indeværende behov og udviklingsmål samt, hvordan vi i fællesskab arbejder med det.

Barnet har halvårligt statusmøder med barnets socialrådgiver, pårørende og Solstrålens ledelse. Mødet tager udgangspunkt i en statusrapport, som Solstrålen udarbejder inden mødet. Statusrapporten bliver – afhængig af barnets alder - gennemgået sammen med barnet og dets forældre før mødet og det drøftes, hvorvidt barnet og forældrene har nogle spørgsmål til socialrådgiveren. Med udgangspunkt i statusmødet, statusrapporten samt barnets evt. ønsker udarbejder socialrådgiveren en handleplan.

Socialrådgiverens handleplan præsenteres på det kommende personalemøde, hvorudfra den endelige behandlingsindsats i forhold til barnet tilrettelægges - herunder hvilke fokuspunkter, barnet har brug for at blive spejlet i samt, hvilken jeg-støtte barnet har brug for.