Børnekultur

Et barn, der er anbragt på et opholdssted, vælger ikke selv, hvem det vil bo sammen med. Det kan derfor være udfordrende for barnet at bo sammen med andre børn og unge, hvilket kan give grobund for konflikter i børnegruppen. Dertil kommer, at børnene ofte har ringe sociale kompetencer, hvilket ydermere kan være konfliktoptrappende

På Solstrålen er det derfor en kerneværdi, at der er en sund børnekultur. Det betyder, at børnene skal omgås hinanden med respekt, tale pænt til hinanden og generelt bidrage til en positiv stemning, hvor der er plads til og rum for det enkelte barns behov. Det er under ingen omstændigheder legitimt at tale nedsættende om eller til hinanden. Vi arbejder dagligt på at bibeholde et miljø og en børnekultur, hvor det er naturligt at børnene deler deres tidligere erfaringer og oplevelser med hinanden, da åbenhed heromkring kan bidrage til, at børnene har en større forståelse og rummelighed i forhold til hinanden. Åbenhed kan desuden give det enkelte barn en oplevelse af, at det ikke er alene med sine følelsesmæssige belastende opvæksterfaringer, og at disse ikke skal være et tabu.