At bidrage til fællesskabet

På Solstrålen er det en værdi, at det enkelte barn bidrager til fællesskabet i det omfang, det er muligt. Hvert barn har en fast dag i ugen, hvor det sammen med et personale hjælper med at sammensætte aftensmaden, handle ind samt tilberede maden. Derudover har barnet en ugentlig dag, hvor det rydder op og gør rent på sit værelse, vasker tøj samt ordner andre praktiske ting. Foruden at give barnet en oplevelse af, at det bidrager til fællesskabet, har de praktiske gøremål desuden til formål at øge barnets selvstændighed, som vil styrke dem senere i livet.