Kontakt oplysninger

Forstander:

Thomas Brix

30 58 24 64


Stedfortræder:

Lene Friis Klinkowsky

60 13 52 99


Hovednummer:

24 21 63 53

Det særlige ved Solstrålen

Solstrålen er et socialpædagogisk opholdssted, hvor børn og unge vokser op i familielignende rammer. Solstrålen er et rart og hjemligt sted, hvor der er plads til alle, præcis som man er.
Vi er en engageret og faglig kompetent personalegruppe, der dagligt tilstræber at skabe de bedste betingelser for Solstrålens børn og unge.
Vi arbejder målrettet med barnet følelsesmæssige og sociale udvikling samt barnets skolegang, der skaber basis for et godt og selvforsørgende voksenliv.

Målgruppe

Solstrålen modtager børn i alderen 7-18 år. Derudover kan der bevilliges efterværn ud over det 18. år, hvilket flere af vores unge har profiteret af i årenes løb. Vi har plads til otte børn ad gangen. Vi modtager primært børn og unge, der har psykosociale udfordringer, og som har brug for socialpædagogisk støtte og behandling

Tryk her for at læse nærmere

Ledige Pladser

Solstrålen har én ledig plads.

Tilsyn

Socialtilsyn Syd fører tilsyn med Solstrålen. Der er årligt både anmeldte og uanmeldte besøg.


Tilsynet tager udgangspunkt i en kvalitetsmodel, som har til formål at undersøge, om Solstrålen har den fornødne kvalitet. Kvalitetsmodellen indeholder følgende 7 temaer:

  1. Uddannelse og beskæftigelse
  2. Selvstændighed og relationer
  3. Målgrupper, metoder og resultater
  4. Sundhed og trivsel
  5. Organisation og ledelse
  6. Kompetencer
  7. Fysiske rammer

Tilsynet har igennem en årrække tildelt Solstrålen topkarakter på samtlige parameter, hvilket er illustreret på kvalitetsmodellen.

Link til Tilsyns rapport